Lớp mới chưa giao

MS: 1423

Môn dạy: Lớp 11 (Hóa)

Địa chỉ: Quận 7

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Thời gian: sắp xếp ( 3 buổi)

Số buổi: 3

Yêu cầu: Sinh viên nam khối A

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1441

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: TLH 12 (Ôn thi Đh)

Địa chỉ: Thủ Đức

Mức lương: 3.000.000 VNĐ

Thời gian: Tối SX

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV Nữ

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1415

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Văn lớp 9

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, quận 10 tphcm

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Thời gian: Tối 3,5 sau 17h

Số buổi: 2 buổi

Yêu cầu: Giáo viên nữ

Liên hệ: 0383716432