Tips Sehat Secara Alami

Lớp mới chưa giao

MS: 1562

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 11 TOÁN

Địa chỉ: trần văn Đang, p9, Quận 3

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 2

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1560

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 5 BÁO BÀI

Địa chỉ: kp Mỹ Thạnh, P. Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Vũng Tàu

Mức lương: 1.500.000 VNĐ

Thời gian: T246 - Từ 6h-8h

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV

Liên hệ: 0981734759

MS: 1561

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 10, ANH VĂN

Địa chỉ: Khu Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang

Mức lương: 3.000.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 3

Yêu cầu: GV

Liên hệ: 0981734759

MS: 1556

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 11 ANH

Địa chỉ: Khu Nhà Thái Bình Dương, Tân Phước Khánh, Tân Uyên,Bình Dương

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 2

Yêu cầu: SV

Liên hệ: 0981734759

MS: 1555

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 11 HÓA LÝ

Địa chỉ: Khu Nhà Thái Bình Dương, Tân Phước Khánh, Tân Uyên,Bình Dương

Mức lương: 2.400.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 4

Yêu cầu: SV

Liên hệ: 0981734759

MS: 1554

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Lớp 9 TOÁN lÝ

Địa chỉ: NGUYÊN HỒNG, BÌNH THẠNH

Mức lương: 1.600.000 VNĐ

Thời gian: T246

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1553

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 10 TLH

Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN, P.LINH ĐÔNG,THỦ ĐỨC

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: T2,4

Số buổi: 2

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1547

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 1(T,TV)

Địa chỉ: ĐẶNG THÚC VINH ĐÔNG THẠNH HÓC MÔN

Mức lương: 4.000.000 VNĐ

Thời gian: 7H-8H30

Số buổi: 5

Yêu cầu: GV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1552

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 9 TOÁN

Địa chỉ: KP1, Bình HƯNG HÒA A, BÌNH TÂN

Mức lương: 3.600.000 VNĐ

Thời gian: T357

Số buổi: 3

Yêu cầu: GV NAM

Liên hệ: 0981734759

MS: 1551

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 10 TLH

Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN, P.LINH ĐÔNG,THỦ ĐỨC

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: T67

Số buổi: 2

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1550

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 9 TOÁN TIẾNG ANH

Địa chỉ: PHẠM ĐĂNG GIẢNG,BÌNH HƯNG HÒA,BÌNH TÂN

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1549

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Lớp 8 (Toán, Tiếng Anh)

Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 5, TAM PHÚ,THỦ ĐỨC

Mức lương: 1.500.000 VNĐ

Thời gian: T246

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

Tips Sehat Secara Alami