Lớp mới

MS: 1417

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Toán, Tin học lớp 9

Địa chỉ: Kha vạn cân, Thủ Đức TPHCM

Mức lương: 3.000.000 VNĐ

Thời gian: Tối 3,5,7 sau 17h

Số buổi: 3

Yêu cầu: Giáo viên

Liên hệ: 0383716432

MS: 1418

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Toán LTDH

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, quận 10 tphcm

Mức lương: 2.800.000 VNĐ

Thời gian: Tối 2,4,6 sau 18h

Số buổi: 3

Yêu cầu: Giáo viên

Liên hệ: 0383716432

MS: 1419

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Hóa LTDH

Địa chỉ: Kha vạn cân, Thủ Đức TPHCM

Mức lương: 3.600.000 VNĐ

Thời gian: Tối 2,4,6 sau 18h

Số buổi: 3

Yêu cầu: Giáo viên

Liên hệ: 0383716432

MS:

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Gia sư dạy ngoại ngữ

Địa chỉ:

Mức lương: Liên hệ

Thời gian:

Số buổi:

Yêu cầu:

Liên hệ:  0981734759

MS:

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Gia sư dạy năng khiếu

Địa chỉ:

Mức lương: Liên hệ

Thời gian:

Số buổi:

Yêu cầu:

Liên hệ:  0981734759

MS:

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: gia sư dạy thêm đại học

Địa chỉ:

Mức lương: Liên hệ

Thời gian:

Số buổi:

Yêu cầu:

Liên hệ:  0981734759

MS:

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Gia sư dạy lớp khác

Địa chỉ:

Mức lương: Liên hệ

Thời gian:

Số buổi:

Yêu cầu:

Liên hệ:  0981734759