Lớp mới

MS: 1548

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 1 TIẾNG VIỆT

Địa chỉ: CHUNG CƯ MOONLIGHT ĐẶNG VĂN BI, BÌNH THỌ, THỦ ĐỨC

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: T235

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1547

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 10 TOÁN

Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH,XÃ BÌNH HƯNG,BÌNH CHÁNH

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 2

Yêu cầu: GV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1544

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: TLH LỚP 10

Địa chỉ: NGUYỄN OANH,P.11,GÒ VẤP

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Thời gian: T246

Số buổi: 3

Yêu cầu: GV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1454

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Toán Lớp 12

Địa chỉ: KIẾN A, P.PHƯỚC LONG B,QUẬN 9

Mức lương: 2.400.000 VNĐ

Thời gian: T35

Số buổi: 2

Yêu cầu: GV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1544

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 6 (TOÁN, LÝ)

Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ,PHƯỜNG 7, GÒ VẤP

Mức lương: 2.600.000 VNĐ

Thời gian: T246

Số buổi: 3

Yêu cầu: GV NỮ

Liên hệ: 0981734759

MS: 1543

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Lớp 2+6

Địa chỉ: ẤP ĐÔNG 1, THỚI TAM THÔN,HÓC MÔN

Mức lương: 3.000.000 VNĐ

Thời gian: SX

Số buổi: 5

Yêu cầu: SV

Liên hệ: 0981734759

MS: 1531

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 10 ( TLH)

Địa chỉ: Trần xuân soan, P. Tân Hưng, Quận 7

Mức lương: 1.700.000 VNĐ

Thời gian: Tối 2,4,6 Sắp Xếp

Số buổi: 3

Yêu cầu: Sinh viên Nữ

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1524

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 9 HÓA LÝ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 100,HẺM 55,P.TÂN PHÚ,QUẬN 9

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: T3,5 ( 6h-8h)

Số buổi: 2

Yêu cầu: SV Nữ

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1522

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 1 (TOÁN, TIẾNG VIỆT)

Địa chỉ: TAM THỚI THÔN,HUYỆN HÓC MÔN

Mức lương: 2.400.000 VNĐ

Thời gian: SX Sau

Số buổi: 3

Yêu cầu: GV Tiểu Học Nữ

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1521

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 12 LÝ

Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 5,P.TRƯỜNG THẠNH,QUẬN 9

Mức lương: 1.200.000 VNĐ

Thời gian: T25 (6H-8H Tối)

Số buổi: 2

Yêu cầu: SV Nữ

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1519

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: LỚP 4(2HV)

Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 4,KP4,PHƯỜNG LINH TRUNG, THỦ ĐỨC.YC: SV CÓ KN DẠY TA

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Thời gian: Tối 2,4,6 sau 18h30

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV Có KN Dạy Anh Văn

Liên hệ: 0981734759 -0383716432

MS: 1518

Lớp đang cần gia sư

Môn dạy: Lớp 5( Toán, TV)

Địa chỉ: ẤP 2,XÃ THẠNH PHÚ, VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI.

Mức lương: 1.400.000 VNĐ

Thời gian: SX Sau

Số buổi: 3

Yêu cầu: SV Nam

Liên hệ: 0981734759 -0383716432