Bảng giá tham khảo

Sau đây là bảng học phí tham khảo dạy kèm tại nhà uy tín tại Tphcm và Hà Nội (Cập Nhật Mới Nhất 2020)

 

Chú ý: 

  • Đây là bảng học phí 1 kèm 1 học sinh tại nhà. Nếu học với một nhóm 2 học sinh trỡ lên giá có thể thay đổi chút xíu đối với dạy 1 kèm 1

  • Thời gian mỗi buổi học kéo dài từ 1h30 phút - 2h00 cho mỗi buổi học. Học Phí Có thể tăng hoặc giảm theo yêu cầu và nhu cầu của quý phụ huynh

  • Học phí tính theo tháng tức từ lúc thoải thuận giữa phụ huynh , gia sư dưới và với trung tâm gia sư. Phụ Huynh/ Học viên Phải thanh toán cho gia sư sau đúng một tháng học kể từ buổi dạy đầu tiên.

  • Phụ huynh nên liên hệ trực tiếp với trung tâm gia sư tuổi trẻ theo hotline: 0981734759  để được tư vấn cụ thể và mang lại hiệu quả cao nhất và tiết kiệm nhất cho chi phí học.

 

 

 

Bảng học phí dạy kèm tại nhà cấp 1 ( tiểu học lớp: 1,2,3,4,5)

 

  Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Facebook sun symbolToán, TV, Báo bài Lớp 1,2,3

   900 2B/T

   1300 3B/T

1600 2B/T

2500 3B/T

Facebook sun symbolToán, TV, Báo bài Lớp 4,5

  1000 2B/T

  1400 3B/T

1600 2B/T

2600 3B/T

Facebook sun symbolDành cho các em học trường quốc tế (Dạy song ngữ Anh - Việt)

1400 2B/T

1800 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Facebook sun symbolÔn Thị Học Sinh Giỏi

1500 2B/T

2000 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

 

Bảng học phí dạy kèm tại nhà cấp 2 ( Trung học Cơ Sỡ lớp: 6,7,8,9)

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Lớp 6,7 ( Toán, Lý, Báo bài ...)

   1000 2B/T

   1500 3B/T

1600 2B/T

2600 3B/T

Lớp 8,9 ( Toán, Lý, Hóa, Anh... )

  1000 2B/T

  1500 3B/T

1800 2B/T

2700 3B/T

Dành cho các em học trường quốc tế (Dạy song ngữ Anh - Việt)

1500 2B/T

2000 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Ôn Luyện Thi Vào 10 Chuẩn

1500 2B/T

2000 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Luyện Thi Cấp Tốc Liên Hệ Liên Hệ

 

Bảng học phí dạy kèm tại nhà cấp 3 ( Trung học PT lớp : 10,11,12)

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Lớp 10 ( Toán, Lý, Hóa, Anh...)

   1100 2B/T

   1600 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Lớp 11 ( Toán, Lý, Hóa, Anh...)

  1200 2B/T

  1700 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Lớp 12 - LTDH

1400 2B/T

2200 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

LTDH - Cấp Tốc

1500 2B/T

2000 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

Luyện Thi Cấp Tốc Liên Hệ Liên Hệ

 

Bảng học phí gia sư tiếng anh dạy kèm tại nhà mới nhất 2020

 

 

Tiếng anh giao tiếp tại nhà

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Dạy cho người mới bắt đầu

   1400 2B/T

   2000 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Tiếng anh giao tiếp Cơ Bản

  1500 2B/T

2200 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Tiếng anh giao tiếp Nâng Cao

1600 2B/T

2200 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

Tiếng anh cho người đi làm

1500 2B/T

2000 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Tiếng anh chuyên ngành Liên Hệ Liên Hệ

 

Bảng giá gia sư luyện thi toeic tại nhà

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Toeic Từ 0 - 350

   1200 2B/T

   1800 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Toeic Từ 350 - 450 

  1500 2B/T

2000 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Toeic Từ 450 - 550 

1600 2B/T

2200 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

Toeic Từ 550 - 700

1700 2B/T

2400 3B/T

2400 2B/T

3400 3B/T

Toeic Từ 700+ Liên Hệ Liên Hệ

 

Bảng giá gia sư luyện thi ielts tại nhà

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Ielts Từ 0 - 3.5

   1400 2B/T

   2000 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Ielts Từ 3.5 - 4.5

  1600 2B/T

2200 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Ielts Từ 4.5 - 5.5

1600 2B/T

2200 3B/T

2400 2B/T

3400 3B/T

Ielts Từ 5.5 - 6.5

1800 2B/T

2600 3B/T

2600 2B/T

3600 3B/T

Ielts Từ 6.5 + Liên Hệ Liên Hệ

 

Bảng giá gia sư dạy tiếng anh Cambridge

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
 Học STATERS, MOVER, FLYERS

   1400 2B/T

   2000 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

 

Bảng Gía Gia sư môn tiếng anh cho các cấp học 1,2,3 từ Lớp 1-12

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
Tiếng anh thiếu nhi

   1000 2B/T

   1400 3B/T

1800 2B/T

2700 3B/T

Tiếng anh Lớp 1,2,3,4,5

  1200 2B/T

1500 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Tiếng anh Lớp 6,7,8

1200 2B/T

1600 3B/T

1800 2B/T

2800 3B/T

Tiếng anh Lớp 9 - Luyện Thi Vào 10

1200 2B/T

1800 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Tiếng anh Lớp 10,11

1200 2B/T

1800 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Tiếng anh Lớp 12 - Luyện Thi ĐH

1400 2B/T

2200 3B/T

2200 2B/T

3400 3B/T

 

 

Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Tiền Hàn, Tiếng Nhật Tiếng Trung, Hoa, Hindi, Pháp

 

1. Gia Sư Tiếng Trung (Hoa)

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
GS Tiếng Trung, Hoa Cơ Bản

   1400 2B/T

   1800 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

GS Tiếng Trung, Hoa Nnag Cao

   1800 2B/T

   2400 3B/T

2400 2B/T

3600 3B/T

Luyện Thi HSK1,2

  1400 2B/T

1800 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Luyện Thi HSK3,4

1500 2B/T

2000 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

Luyện Thi HSK5+

1700 2B/T

2500 3B/T

2600 2B/T

3800 3B/T

 

2. Gia Sư Tiếng Nhật

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
GS Tiếng Nhật Cơ Bản

   1400 2B/T

   1800 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

GS Tiếng Nhật Nâng Cao

   1800 2B/T

   2400 3B/T

2400 2B/T

3600 3B/T

Luyện Thi N4,5

  1400 2B/T

1800 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Luyện Thi N3,4

1500 2B/T

2000 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

Luyện Thi N1,2

Liên Hệ

Liên Hệ

 

3. Gia Sư Tiếng Hàn

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
GS Tiếng Hàn Cơ Bản

   1400 2B/T

   1800 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

GS Tiếng Hàn Nâng Cao

   1800 2B/T

   2400 3B/T

2400 2B/T

3600 3B/T

Luyện Thi TOPIK 1,2,3

  1400 2B/T

1800 3B/T

2000 2B/T

3000 3B/T

Luyện Thi TOPIK 4,5

1600 2B/T

2200 3B/T

2200 2B/T

3200 3B/T

Luyện Thi TOPIK 5+

Liên Hệ

Liên Hệ

 

4. Gia Sư Tiếng Pháp, Đức, Nga...

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)
GS Tiếng Pháp ,Đức,Nga Cơ Bản

  200.000 1/Buổi

350.000 1/Buổi
GS Tiếng Pháp ,Đức,Nga Nâng Cao Liên Hệ Liên Hệ

 

 

Gia sư dạy kèm tại nhà tin học văn phòng

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)

Tin Học Văn Phòng Cơ Bản Word, Excel...

  200.000 1/Buổi

350.000 1/Buổi
Tin Học Văn Phòng Nâng Cao Word, Excel... Liên Hệ Liên Hệ
Dạy Lập Trình Cơ Bản, Nâng Cao Liên Hệ Liên Hệ
Thiết Kế web WordPress, PHP Liên Hệ Liên Hệ

 

Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Đàn, Vẽ, Hát, Guitar, Violen, Piano...

 

Sinh Viên Giáo Viên (Cử Nhân)

GS Dãy Vẽ  Cơ Bản Và Nâng Cao

  200.000 1/Buổi

350.000 1/Buổi
GS Dạy Đàn, Piano, Guitar, Violen..   200.000 1/Buổi 350.000 1/Buổi
Dạy Thanh Nhạc, Luyện Hơi, Hát 200.000 1/Buổi 350.000 1/Buổi

 

 

 

Giới thiệu về chúng tôi ?

- Trung tâm gia sư Tuôi Trẻ hoạt động trong lĩnh vực gia sư đã hơn 10 năm. Ngay từ lúc bắt đầu thành lập trung tâm hoạt động cho đến ngày hôm nay chúng tôi luôn mang trong mình xứ mệnh là mạng lại cho quý phụ huynh và các em học sinh của chúng ta một dịch vụ gia sư tốt nhất có thể. Chính vì thế hơn 10 năm qua chúng tôi đã không ngừng cố gắng và phấn đấu để luôn luôn là TOP những trung tâm gia sư chất lượng và uy tín bậc nhất không những ở TPHCM, Hà Nội mà còn trên cả nước. 

- Chúng tôi thấu hiểu những nhiệm vụ của chúng tôi là quan trọng như thế nào, Những mần non tương lai của đất nước sẽ ra sao nếu không được dạy dỗ chu đáo và tâm huyết. Chính vì thế những cuộc tuyển chọn gia sư của chúng tôi củng rất khắt khe đổi với giáo viên và sinh viên hay cữ nhân được chúng tôi phỏng vấn và đào tạo hết sức kỹ càng trước khi chúng tôi giao nhiệm vụ giáo dục các em của chúng ta.

 

 

Dịch vụ trung tâm gia sư tuổi trẻ đang cung cấp

1️⃣Dạy kèm toán, tiếng việt,tập đọc, luyện vẽ, rèn chữ viết và kèm báo bài cho các em đang theo học lớp 1,2,3,4,5

2️⃣Dạy kèm toán, lý, hóa ngữ văn, tiếng anh cho các em lớp từ 6-12

3️⃣Luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập và các trường chuyên uy tín trên cả nước

4️⃣Luyện thi vào đại học cơ bản và cấp tốc uy tín. Đảm bảo đậu vào các trường như đã cam kết ban đầu, các trường Top, uy tín

5️⃣Luyện các môn ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp,Tiếng Nhật, Hàn,Nga...: Nói, Viết, Ngữ Pháp 

6️⃣Luyện thi cấp tốc lấy các chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn quốc tê nhanh như:Ielts, toeic, N15...

7️⃣Dạy kèm các môn năng khiếu:Vẽ, đàn, piano,gutar, organ..

8️⃣Tin học văn phòng: word, excel. powerpoint, Trình chiếu

9️⃣Dạy cho các em bị chậm pháp triển về não.

 

 

Cam kết của trung tâm gia sư Tuổi Trẻ:

☑️ Tư vấn tìm gia sư hoàn toàn miễn phí theo yêu cầu gủa các em học sinh và cho quý phụ huynh

☑️ Học Thử hoàn toàn miễn phí: để phụ huynh hoàn toàn yên tâm về dịch vụ của Gia Sư Tuổi Trẻ và nhằm để quý phụ huynh và các em đánh giá đúng thực lực của gia sư

☑️ Gia Sư Tuổi Trẻ sẽ luông đồng hành cùng quý phụ huynh và các em để hướng các em đi đến đích một cách dễ dàng và nhanh nhất

☑️Hỗ trợ đổi gia sư không phụ với nhu cầu và việc học của các em.

☑️Mức học phí ở trung tâm cực kỳ cạnh tranh và phù hợp với mọi nhu cầu từ phía phụ huynh nên phụ huynh  và các em hoàn toàn yên tâm

☑️Gia sư được đào tạo và huấn luyện trước khi nhận lớp không những về kiến thức mà còn về cách ứng xử với phụ huynh và các em trong thời gian giảng dạy.

☑️Gia sư được chọn lựa đang theo học và dạy ở các trường ĐH uy tín trên địa bạn và đang trực tiếp đứng lớp tại các trường sở tại.

 

 

Mọi chi tiết  xin vui lòng liên hệ về chúng tôi để được tư vấn

TRUNG TÂM GIA SƯ TUỔI TRẺ

ĐT : 0981734759-0383716432

Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập

 

 

Liên hệ công ty tư vấn giáo dục-gia sư Tuổi Trẻ:  

 

Facebook sun symbol   Địa chỉ TpHCM Trụ sở chính :143 đường số 5, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân , TPHCM - 0981734759

Facebook sun symbol   VP 1 : 143 âu cơ, Quận 10,  TPHCM - 0981734759

Facebook sun symbol   VP 2 176 khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM - 0981734759           

Facebook sun symbol   Địa chỉ Đà Nẵng: 185 Lê Lợi, Phường Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng - 0981734759

Facebook sun symbol   Địa chỉ Cần Thơ: 89 Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ  - 0383716432 

Facebook sun symbol   Địa chỉ Bình Dương: 90A Phạm Ngũ Lão, P.Hiệp Thành, TDM, Bình Dương  - 0383716432

 

==================================

lớp 11: cần tím sinh viên nữ dạy hóa lớp 11